Water en waterwaarden

    

   

   

                                                                                                                             

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere stoffen in het water

 

Als aquariaan voel je je soms een chemicus, In het water zijn namelijk zeer veel andere stoffen aanwezig. De meeste zijn onschuldig en doen niets. Andere stoffen zijn noodzakelijk voor bijvoorbeeld planten. Weer andere stoffen zijn giftig en dienen uiteraard vermeden te worden, alhoewel sommige stioffen in lage concenbtraies juist wel een goede invloed hebben op het aquarium leven.

 

De meest belangrijke waarden kunnen gemeten worden met behulp van comerciele testsets. Veelal is het goedkoper om een koffer te kopen met allemaal verschillende proeven dan losse sets, alhoewel over het nut van sommige tests te discusieren valt. Als je bijvoorbeeld als pH en KH kunt meten, is een CO2 test overbodig.

 

Scheikundige afkorting

Naam

NH3

Ammoniak

NH4

Ammonia

NO2

Nitriet

NO3

Nitraat

PO4

Fosfaat(oxide)

O2

Zuurstof

Fe

Ijzer

Cu

Koper

Cl

Chloor

CO2

Koolstofdioxide


Een overzicht van veel voorkomende stoffen in het water en de minimum en maximum waarden daarvan vind je hier.

 

 

Geleidbaarheid van water

Elektrische geleidbaarheid van water ontstaat als er genoeg elektronen in het water aanwezig zijn om een elektrische stroom te laten lopen. Lossen we stoffen op in water, dan zullen deze zich splitsen in positief geladen deeltjes en negatief geladen deeltjes. Er is nu sprake van een elektronen stroom in het water. Hoe meer geladen deeltjes in het water, hoe hoger de geleiding.

 

In puur gedestilleerd water zijn dus erg weinig vrij elektronen aanwezig. Puur water heeft daarom een slechte geleiding en een hoge elektrische weerstand. Zeewater daarentegen heeft een zeer goede geleiding, omdat er (uiteraard) veel zouten in opgelost zijn.

 

Geleidbaarheid wordt aangegeven in de eenheid Siemens. Geleiding wordt voor een deel ook bepaald door de temperatuur van het water. Meetwaarden, verkregen bij dezelfde temperatuur kunnen met elkaar worden vergeleken. Waarden, verkregen bij een verschillende temperatuur moeten gecorrigeerd worden naar een temperatuur van 25 C.

 

In zoetwater is de geleidbaarheid naar verhouding laag en wordt de eenheid microSiemens (μS) gebruikt. In zeewater is de geleidbaarheid veel hoger en wordt de waarde uitgedrukt in milliSiemens (mS).

 

Enkele waarden voor de geleidbaarheid van water:

Gedestilleerd water : 1 μS

Amazonegebied: 7 -70 μS

Osmose water : 20 60 μS

Regenwater: 30 μS

Drinkwater : 300 tot 700 μS

Zeewater : 54 mS/cm = 54000 μS

 

Voor een aquarium is deze eenheid van belang om de mate van vervuiling van het water te meten: Hoe meer je aquarium vervuild raakt, hoe hoger de waarde. Een algemene waarde voor het aquarium is niet te geven, maar voor de meeste aquaria is een waarde van 200 -500 μS prima.   .