Water en waterwaarden

    

   

   

                                                                                                                     

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolstofdioxide

 

CO2 is noodzakelijk voor plantengroei: overdag gebruiken planten onder andere CO2 om te groeien en zuurstof te produceren. Een tekort aan CO2 zal leiden tot verminderde plantengroei. 

 

De hoeveelheid CO2 wordt aangegeven in mg/liter. Waar de verschillende websites en boeken het minder over eens zijn, is hoveel CO2 aquarium water moet bevatten voor een gezonde plantengroei. Want net als een te lage hoeveelheid ongezond is voor planten, is een te hoge concentratie dodelijk voor vissen.

 

Een veel voorkomende tabel op Internet geeft een bovengrens van 25 mg/L aan. Deze grens is zeker aan de lage kant voor vissen. De meeste aquariumvissen kunnen namelijk prima overleven is water met een dubbele concentratie CO2.

 

Voor planten is de onderwaarde ongeveer 15 mg/L

 

Er bestaat een wiskundige relatie tussen de hoeveelheid CO2, pH en KH:

 

CO2 =        KH

          ______________

          2,8 * 10(7,91-pH)

 

Als je het zelf wilt berekenen in Excel, dan is de formule als volgt: =KH/2,8*10^(7,91-pH)

 

Let wel, dit is een benadering, want de temperatuur speelt ook een rol. Deze waarde geldt voor een temperatuur van 25 graden en zal daarom in de praktijk niet erg afwijken.

 

De hoeveelheid CO2 is gelukkig eenvoudig te berekenen en ook te sturen in een aquarium: ten eerste door een CO2 toe te voegen, ten tweede door de pH aan te passen en ten door de kH aan te passen. Let wel: als je CO2 toevoegt,  zal de pH dalen.

 

Op basis van bovenstaande formule zie je hier een tabel met waarden. De blauwe waarden zijn "ideale" waarden.

 

CO in mg/Liter

  KH                                      
pH 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 25
5,0 145 290 581 871 1161 1451 1742 2032 2322 2613 2903 3193 3484 3774 4064 4645 5225 5806 6387 7257
5,4 58 116 231 347 462 578 693 809 925 1040 1156 1271 1387 1502 1618 1849 2080 2311 2543 2889
5,6 36 73 146 219 292 365 438 510 583 656 729 802 875 948 1021 1167 1313 1458 1604 1823
5,8 23 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460 506 552 598 644 736 828 920 1012 1150
6,0 15 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290 319 348 377 406 464 523 581 639 726
6,1 12 23 46 69 92 115 138 161 184 208 231 254 277 300 323 369 415 461 507 576
6,2 9 18 37 55 73 92 110 128 147 165 183 201 220 238 256 293 330 366 403 458
6,3 7 15 29 44 58 73 87 102 116 131 145 160 175 189 204 233 262 291 320 364
6,4 6 12 23 35 46 58 69 81 92 104 116 127 139 150 162 185 208 231 254 289
6,5 5 9 18 28 37 46 55 64 73 83 92 101 110 119 129 147 165 184 202 229
6,6 4 7 15 22 29 36 44 51 58 66 73 80 88 95 102 117 131 146 160 182
6,7 3 6 12 17 23 29 35 41 46 52 58 64 70 75 81 93 104 116 127 145
6,8 2 5 9 14 18 23 28 32 37 41 46 51 55 60 64 74 83 92 101 115
6,9 2 4 7 11 15 18 22 26 29 33 37 40 44 48 51 58 66 73 80 91
7,0 1 3 6 9 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 46 52 58 64 73
7,1 1 2 5 7 9 12 14 16 18 21 23 25 28 30 32 37 42 46 51 58
7,2 1 2 4 5 7 9 11 13 15 16 18 20 22 24 26 29 33 37 40 46
7,3 1 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 26 29 32 36
7,4 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 21 23 25 29
7,5 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 20 23
7,6 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 12 13 15 16 18
7,7 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 12 13 14
7,8 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 10 12
7,9 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9
8,0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7