Vissen overzicht

     

   

   

                                           

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissen overzicht: eierleggende tandkarpers

 

De meeste leden van de familie van eierleggende tandkarpers zijn kleine zoetwatervissen die voorkomen in Afrika, Amerika, Azie en Europa. Een paar soorten leven in brakwater en een enkeling in de zee. Van alle soorten is het ichaam slank en de kop aan de bovenkant afgeplat, de bek is uitstulpbaar en bovenstandig. Dit is uitermate geschikt om aan de oppervlakte van het water op voedsel te jagen. Tussen de talrijke soorten bestaan aanzienlijke verschillen in kleur en tekening. Daarnaast zijn er talrijke ondersoorten en lokale variëteiten. Mannetjes en vrouwtjes zijn bijna altijd goed te onderscheiden: het mannetje is groter, heeft langere vinnen en fellere kleuren.

 

Eierleggende tandkarpers planten zich op twee manieren voort. De ene groep zet eieren af tussen planten, waar ze vastkleven aan bladeren. De andere groep schiet kuit in de bodem. Bijna alle vissen die tot de tweede groep behoren, zijn seizoensvissen. Dat houdt in dat ze inrelatief kleine plassen en meertjes leven die gedurende bepaalde periodes van het jaar droogvallen. Voordat het echter zover is, hebben ze eieren in de bodem achtergelaten. Als het water zakt, sterven ze maar de eieren blijven bewaard in de vochtige bodem. Pas als het weer gaat regenen, komen ze uit. De jongen groeien snel en zijn in één seizoen geslachtsrijp.