Ziektes, problemen en plagen

     

   

   

                                                                                                                       

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorten alg

 

Algen kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdsoorten. Iedere hoofdsoort bestaat uit vele ondersoorten, die gelukkig niet allemaal even vaak voorkomen in het aquarium.

 

Bruine algen en kiezelwieren

Dit type alg komt weleens voor bij een aquarium dat net is opgestart en zal na verloop van tijd in 99% van de gevallen vanzelf verdwijnen. Het devies is dus niets doen en rustig afwachten.

 

Als dit type alg in een reeds langer bestaand aquarium voorkomt, dan is de oorzaak een tekort aan verlichting.

 

Groene algen

Ondersoorten zijn:

 

Zweefalg

Algen die het water groen laten kleuren zijn het gevolg van een verkeerde standplaats van het aquarium. Het zonlicht schijnt te direct en te fel op het aquarium, waardoor micro algen explosief kunnen groeien en zodoende het water groen kunnen laten kleuren. Het verplaatsen van het aquarium naar een meer donkere plek zal dit type alg teniet doen. Als je afziet van een verplaatsing van het aquarium dan kan je een UV-filter kopen en door deze te gebruiken zal dit type alg verdwijnen en krijgt u weer helder water.

 

 

 

Groene Puntalg

Je heeft ze vast ook wel, de onschuldige groenen punten tegen de ruit van het aquarium.  De algen vormen groenen punten op de aquariumruiten of op oudere bladeren van planten. De zijkanten en de voorruit kunt u het beste schoonmaken door met filterwatten er hard overheen te wrijven. Door filterwatten te gebruiken voorkomt u lelijke krassen die kunnen onstaan als u gebruikt maakt van scheermesjes of aquariummagneetmesjes. Vergeet uw algeneter niet! Op de achteruit kunt u het beste enkele algen laten zitten.

 

 

 

Pelsalgen

Pelsalg vindt men vaak terug op de zijkant van bladeren. Ze zitten erg stevig vast en kunnen draden vormen die behoorlijk lang kunnen worden. Deze algen vormen een bedreiging voor de plant waar ze op zitten. Verwijder het aangetaste blad van de plant en zorg voor minder fosfaat en nitraat in het water. Aanbevolen waardes voor nitraat liggen rond de 5 - 20 mg/liter en de fosfaatwaarde kan het beste beneden de 0,5 mg/liter gehouden worden. Verwar deze algen niet met baardalgen die ook groen of zwart kunnen zijn. Doe de spiritus test! Baardalgen worden rood.

 

 

 

 

Kluwenalgen

Kluwenalgen zijn algen die zich voornamelijk op de bodem of tussen planten vormen.  Deze algensoort zit nergens 'vast' aan. Deze algen hebben vrij spel als er niets gedaan wordt en kunnen dan enorm uitgroeien. Verwijder deze algen door er met een tandenborstel of een ander soortgelijk voorwerp omheen te draaien. Deze alg heeft ook enkele voordelen. Sommige jonge vissoorten eten ervan en kunnen zich er goed in verstoppen. Voor een kweekbak kunnen sommige algensoorten, net als deze, ideaal zijn.

 

 

 

Draadalg

Draadalg is een vervelende kwaal, die bijna in alle aquaria wel eens voorkomt. Draadalgen zijn draadvormige wieren, die wel 50 cm lang kunnen woden. Ze hechten zich gemakkelijk aan planten en decoratie. Draadalgen kunnen heel snel groeien en kunnen dan grote plakkaten vormen, die zelfs kunnen gaan drijven. Op dat moment overwoekeren ze de andere planten en komt  het biologisch evenwicht in gevaar. Het is daarom erg belangrijk draadalg in een vroeg stadium te herkennen en de juiste tegenmaatregelen te nemen.

 

 

Blauwe algen

Blauwe algen zijn de allerergste soort en dient hardnellig bestreden te worden. Eigenlijk is het ook geen echte alg, maar een bacterie die in staat is tot foto synthese.

 

De plakkerige blauwgroene laag ontstaat meestal op de bodem en stinkt naar rotte appels in een herfstbos. De oorzaak is meestal slechte waterkwaliteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode algen

 

Zwarte Puntalgen

Deze algensoort vormt hechte zwarte punten die tot een grote groep kunnen uitgroeien. Deze algensoort is vaak erg moeilijk te bestrijden. Vaak tast deze algensoort, naast hout, stenen en ander decoratiemateriaal ook de bladeren van traaggroeiende planten aan. Deze algen onstaan meestal door te voedingsrijk water en door filters met een te hoog vermogen. Aanpassing aan de nitraat en fosfaat waardes is aan te bevelen, evenals, als het mogelijk is, het vermogen van de filter aan te passen. Voorkomen is beter dan genezen!

 

 

Penseelalgen

Evenals de zwarte puntalgen behoren penseelalgen tot de roodwieren. Roodwieren zijn over het algemeen erg moeilijk te bestrijden. Penseelalgen zijn meestal zwart gekleurd en als men ze in spiritus legt worden ze rood. Penseelalgen kunnen groeien op bijna alle voorwerpen in het aquarium. Op de bodem ziet men ze zelden. Ze zijn te herkennen aan de vorm van klein donkere bijna zwarte kwastjes op dode voorwerpen en bladranden van trage groeiers. Bladranden kunnen compleet bedekt worden met deze algensoorten en zullen na aantasting moeten worden verwijdert van de plant. Een vermindering van de filterstroom en minder voedingsrijk water kunnen helpen.

 

 

Baardalgen

Baardalgen komen hoofdzakelijk voor in wat harder, alkalisch water. De algensoort vindt men voornamelijk terug op de bladranden. Deze draadachtige alg kan tot wel 10 cm lang worden. Net als penseelalgen en zwarte puntalgen behoort deze algensoort ook tot de roodwieren en dat maakt hem erg moeilijk te bestrijden. Sterk aangetaste bladeren dienen verwijdert te worden. Zorg voor een aanpassing in de filterstroom (indien mogelijk), minder voedingsrijkwater en voor een toename van CO2 in het water om deze alg een halt toe te roepen. U zou uw aquarium kunnen behandelen met koper, maar dat kan ernstige gevaren opleveren voor uw vissen en planten!