Het opstarten van een aquarium

    

   

   

                                                                                                                        

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opstarten van een aquarium: week 2 en 3

 

De eerste vissen?

Afhankelijk van de planten die gebruikt worden om een aquarium in te richten kan bepaald worden wanneer de eerste paar vissen in het aquarium kunnen. Over het algemeen wordt er een periode van twee tot drie weken geadviseerd alvorens de eerste vissen in het aquarium te plaatsen, zodat bacteriën zich eerst kunnen vermenigvuldigen. In het geval dat er vooral emers (boven water) gekweekte planten gebruikt worden, zoals de meeste planten in de aquariumwinkel, is het verstandig om eerst twee weken te wachten alvorens de eerste vissen in het aquarium te plaatsen. Dit wachten is in dit geval vooral verstandig doordat sommige emers gekweekte planten veel bladeren verliezen na plaatsing in het aquarium en het aquarium sterk kunnen vervuilen. Zelfs zonder vissen in het aquarium kunnen er dit geval al hoge nitriet waardes ontstaan, waardoor het aan te raden is te wachten met vissen totdat de nitrietwaarde van het aquarium gedaald is. 

 

Wanneer je kunt beschikken over submers (onder water) gekweekte planten en echte waterplanten zullen problemen met planten die hun bladeren verliezen veel minder voorkomen en is het al mogelijk eerder vissen in het aquarium uit te zetten, zoals bijvoorbeeld na een kleine week. In dit geval moet u er wel zeker van zijn dat de waterwaardes van het aquarium al gestabiliseerd zijn, zodat problemen voorkomen worden. Ook is het gebruik van een bacterie preparaat zoals al eerder genoemd aan te bevelen. 

 

In een nieuw aquarium is het aangeraden om eerst goedkope en kleine visjes te kiezen. Er kan namelijk van alles mis gaan, de eerste vissen zijn de “proefkonijnen”. Verstandig is het om een schooltje bodem bewoners zoals bijvoorbeeld corydoras meervallen (groot aantal soorten mogelijk). Corydoras meervallen zijn over het algemeen probleemloze vissen, waardoor deze geschikt zijn om als eerste vissen in een aquarium uit te zetten. Corydoras meervallen ruimen de voerresten op de bodem op. Als er echter niet genoeg voer op de bodem terecht komt moeten deze vissen met voertabletjes bijgevoerd worden.

 

In plaats daarvan kan bijvoorbeeld een schooltje vissen voor de middenzone uit gezet worden. Hiervoor zijn vele soorten mogelijk zoals bijvoorbeeld kardinaaltetra's, neontetra's, zebra danio's en kegelvlek barbeeltjes. Ook levendbarenden als platys en guppies zijn geschikt als proefkonijn.

 

Vissen kopen

Als je vissen koopt kijk dan of de vissen er goed uitzien. Er mogen absuluut geen dode vissen in het aquarium liggen. De vissen moeten er normaal uitzien, ze mogen niet lusteloos in een hoekje hangen of er ziekelijk uitzien. Ook op het oog gezonde exemplaren kunnen in besmet zijn, als er dus ook maar één vis er niet goed uitziet, koop dan geen vissen uit die bak!

 

Vissen uit het zakje in het aquarium plaatsen

Als je met je nieuwe vriendjes thuiskomt, kan je ze niet meteen in het aquarium gooien. De vissen moeten eerst geakklimatiseerd worden. Dat wil zeggen dat de temperatuur en waterwaardes in het zakje moeten hetzelfde worden als in het aquarium.  Hieronder staat de beste methode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Laat het zakje met vissen een half uur in het aquarium drijven, zo bereikt het water de jusite temperatuur.
  • Open het zakje.
  • Hang nooit de bovenkant van het zakje over de rand van het aquarium want dan kunnen de vissen eruit vallen of springen.
  • Doe een beetje water (ongveer 100 - 150 ml) uit het aquarium in het zakje.
  • Herhaal bovenstaande stap iedere 10 minuten totdat de verhouding aquariumwater - water uit zakje minimaal 50:50 is.
  • De vissen mogen 10 minuten later met een netje gevangen worden en in het aquarium worden gedaan.
  • Gooi het water uit het zakje altijd weg, je weet namelijk nooit wat voor rommel, parasieten  en andere ziekten allemaal zitten in het water van de aquariumwinkel.

 

De volgende vissen
Als na een week er nog steeds geen problemen zijn kunnen de volgende vissen uitgezet worden. Had je eerst bodembewoners gekocht, koop dan nu een schooltje voor de middenzone. Had je toch eerst een schooltje voor de middenzone gekocht, dan is het nu een prima tijd om bodembewoners aan te schaffen.

 

De planten

Je zult bemerken dat de planten al enigzins zijn gegroeid (als het goed is). Nu kun je beginen met het toevoegen van plantenvoeding en eventueel CO2. Beperk deze weken het nog wel tot ongeveer de helft van de aanbevolen hoeveelheden. Verder kan je de tijdsduur van het licht verhogen naar ongeveer 8-10 uur. Ververs nu ook ongeveer 30%-40% van het water per week.