Water en waterwaarden

    

   

   

                                                                                                                         

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over water: hardheid

 

Hard van water wordt bepaald door het aantal opgeloste magnesium en calcium zouten. Er wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke hardheid, dit zijn oplossingen met bicarbonaten en blijvende hardheid. Dit zijn oplossingen met overige elementen als bijvoorbeeld chlorides en sulfaten.

 

Voor tijdelijke hardheid wordt de eenheid KH gebruikt, voor blijvende hardheid wordt de eenheid DH gebruikt. Verder komt de eenheid GH voor, de combinatie van KH en DH.  

 

De reden dat er onderscheid wordt gemaakt in tijdelijke en blijvende hardheid is dat tijdelijke hardheid verdwijnt bij koken van water. De bicarbonaten worden omgezet in koolzuur en het beruchte ketelsteen. De blijvende hardheid verandert niet door het koken van water.

 

Hieronder vind je een schaal voor de DH.

 

0 - 4 DH zeer zacht
4 - 8 DH zacht
8 - 12 DH middel hard
12 - 18 DH hard
18 - 30 DH zeer hard

> 30 DH: extreem hard

 

Als je wilt weten wat de hardheid is van jouw leiding water, kijk dan hier:

http://www.aquacell-waterontharder.nl/cms/waterhardheid/waterhardheid-hardheid-van-hard-water.html

 

Voor zowel planten als vissen is hardheid van belang. Natuurlijk water over de wereld varieert enorm in hardheid. Vissen uit de Amazone leven in zacht tot zeer zacht water, terwijl het Malawi meer zeer hard water heeft. 

 

Voor planten geldt nog een andere reden waarom hardheid van belang is: ze hebben de zouten nodig voor een gezonde groei.

 

Verder is de KH van belang als buffer voor de zuurgraad van water. Lees hier meer over op de volgende pagina's.