De techniek van het aquarium

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorten filters

 

Ondanks het feit dat er een groot aantal verschillende filters verkrijgbaar zijn, zijn al deze soorten globaal in drie verschillende groepen in te delen. Deze drie groepen zijn:

1. Binnenfilters

2. Buitenfilters

3. Biologische filters

 

Binnen deze drie groepen zijn nog wel behoorlijke variaties in eigenschappen mogelijk, maar in grote lijnen zullen de eigenschappen van filters die binnen een zelfde groep vallen voor een groot deel overeenkomen. Om een duidelijk beeld te kunnen geven over de eigenschappen van filters die binnen deze groepen vallen, worden hier de verschillende filtertypes beschreven samen met hun voor- en nadelen.

 

Binnenfilters

Zoals de naam al zegt, gaat het in deze groep om filters die zich in hun geheel in het aquarium bevinden. Deze groep is tweeŽn te splitsen:

   •   Losse binnenfilters

   •   Ingebouwde binnenfilters.

 

Ondanks dit verschil de voor- en nadelen van deze twee groepen filters voor een groot deel overeen. Alvorens dan ook te beginnen aan een uitleg over de verschillen van de filters die binnen deze groep vallen, gaan we eerst de voor- en nadelen van filters uit deze groep beschrijven.

 


Voordelen van een binnenfilter

Nadelen van een binnenfilter

 • Goedkoop in de aanschaf, soms al bij aquarium geleverd.

 • Gemakkelijk te installeren in het aquarium.

 • Geen kast onder het aquarium nodig om het filter in te plaatsen.

 • Geschikt voor een mechanische filtratie.

 • Zorgt voor voldoende watercirculatie in het aquarium.

 • Goed geschikt voor het gebruik in kleinere aquaria.

 • Geen kans op lekkage

 • Heeft meestal een beperkt filtervolume (met name losse filters).

 • Meestal een beperkte biologische werking in verband met een klein filtervolume.

 • Moeilijk aan het gezicht te ontrekken in het aquarium.

 • Voor het reinigen van het filter(materiaal) moet men altijd in het aquarium zijn.

 • Soms beperkte mogelijkheid tot het aansluiten van randapparatuur (zoals bijv. een CO2 reactor of oppervlakte afzuiger).

 • Een binnenfilter beperkt de beschikbare binnenruimte van het aquarium.

 • Moet meestal vrij vaak schoongemaakt worden in verband met een (te) klein filtervolume.

 • Instroom en uitstroom zitten dicht bij elkaar.


Van de hierboven genoemde punten gelden de voordelen voor alle verkrijgbare binnenfilters. Het verschil tussen de filters is vooral terug te vinden in de mate waarin de nadelen aanwezig zijn. Ingebouwde binnenfilters hebben vaak een streepje voor ten opzichte van los verkrijgbare binnenfilters. In veel gevallen hebben de ingebouwde binnenfilters namelijk een groter filtervolume dan los verkrijgbare binnenfilters. Voordelen van dit grotere filtervolume zijn vooral dat er een betere biologische werking van het filter mogelijk is en dat het filter minder vaak schoongemaakt zal hoeven worden. Ook hebben een aantal ingebouwde binnenfilters tevens als voordeel dat ze ook een oppervlakte afzuiging hebben, waardoor ook het wateroppervlak schoon gehouden wordt. Het grote nadeel van een groter filter is uietraard wel dat het meer aquariumruimte inneemt.


In het verleden bestond de vulling van binnenfilters bijna altijd uit een vulling van filterschuim, wat vooral zorgde voor een goede mechanische filtering en na verloop van tijd ook een (beperkte) biologische filtering. Momenteel zijn ook voor binnenfilters een groter aantal filtermaterialen beschikbaar, zoals actieve kool en biologische filtermaterialen.

 

In plaats van de dure door de filter fabrikant geleverde filtermaterialen te gebruiken, zijn losse filterwatten ook vaak prima toe te passen. Hierdoor is de keuze aan filtermaterialen voor de meeste binnenfilters net zo groot als voor andere typen filters.

 

Buitenfilters

Bij gesloten buitenfilters (ook wel potfilters genoemd) bestaat de verbinding tussen het aquarium en het filter uit een gesloten geheel:  via de aanzuigslang naar het filter vervolgens via retourslang terug naar het aquarium. De filtermaterialen staan continue onder water, zodat er geen interactie plaatsvindt met de buitenlucht. De tabel hieronder geeft een overzicht van de voor- en nadelen die gesloten buitenfilters hebben.

 

Voordelen van een gesloten buitenfilter

Nadelen van een gesloten buitenfilter

 • Hebben een redelijk groot filtervolume.

 • Er is een mogelijkheid om randapparatuur aan te sluiten (zoals bijv. een CO2 reactor of oppervlakte afzuiger).
 • Men hoeft het aquarium niet in voor het reinigen van het filter

 • Een buitenfilter vergroot het watervolume van het aquarium.

 • Slangen en buizen van een buitenfilter zijn redelijk gemakkelijk aan het oog te ontrekken.

 • Geschikt voor een mechanische en chemische filtratie.

 • Zorgt voor voldoende watercirculatie in het aquarium.

 • Redelijk goede biologische werking.

 • Meestal een stuk duurder in aanschaf dan een binnenfilter.

 • Er is een kast nodig onder het aquarium waarin het filter geplaatst kan worden.

 • De installatie is lastiger dan van een binnenfilter.

 • Niet geschikt voor aquaria kleiner dan 50 liter ivm sterke stroming.  

 • Kans op lekkage bij foutief aansluiten of bij schoonmaken.

 • Meer schoonaakwerk, odmat ookde slangen moeten worden schoongemaakt.

 

De biologische werking van een buitenfilter is afhankelijk van de opbouw van de filtermaterialen in het filter. Wanneer er voor een groot deel materialen gebruikt worden met een biologische werking en die lang tot zeer lang mee gaan zal een standaard buitenfilter in de meeste gevallen een goede biologische werking hebben. Wanneer je echter vooral filtermaterialen met een mechanische of chemische werking gebruikt, zal de biologische werking van het filter niet al te groot zijn.

 

 

 

 

 

 

Biologische filters

Dit type filter wordt ook aangeduid met droog/nat filter of druppelfilter. Biologische filters verschillen sterk in uitvoering, maar over het algemeen bestaat het filter uit een overloop in het aquarium, meerdere compartimenten in de onderkast en een opvoerpomp om het water weer terug te pompen. De tabel hieronder geeft een overzicht van de voor- en nadelen van biologische filters.

 

Voordelen van een biologisch filter

Nadelen van een biologisch filter

 • Goede biologische werking.

 • Hebben een groot filtervolume

 • Zorgt voor een stabiel milieu in het aquarium.

 • Zorgt voor voldoende watercirculatie in het aquarium.

 • Men hoeft het aquarium niet in voor het reinigen van het filter

 • Vergroot het watervolume van het aquarium.

 • Duur in de aanschaf.

 • Bij de bouw van het aquarium moet direct rekening gehouden worden met het filter i.v.m. de overloop naar het filter.

 • Nemen veel plaats in in de onderkast.

 • Zorgen voor veel vocht in de onderkast.

 • Maken meer lawaai door vallend water.

 • Slechts een beperkte mogelijkheid voor mechanische en chemische filtering.

 • Er wordt relatief veel CO2 verloren in het filter


Zoals uit de tabel hierboven is op te maken is het belangrijkste voordeel van het biologische filter de goede biologische werking, die voor een stabiel aquarium milieu zorgt. Dit maakt een biologisch filter dan ook erg geschikt voor aquaria waarin vissen gehouden worden die een stabiel milieu nodig hebben. Vooral wanneer er geen planten in het aquarium staan, kan een biologisch filter een goede keuze zijn.


Helaas staan hier ook nog een behoorlijk aantal nadelen tegenover. Vooral de aanschafprijs is een struikelblok, omdat een biologisch filter meestal gemaakt wordt naar wensen van de aquariaan en ook zal het aquarium meestal op maat gemaakt moet worden. Ten opzichte van de standaard fabrieksaquaria zal de prijs van het filter en aquarium daarmee een stuk hoger liggen. Ook worden er hogere eisen gesteld aan de onderkast van het aquarium wanneer er een biologisch filter in staat. 


Zo zal de kast goed moeten kunnen tegen de grotere hoeveelheid vocht in de kast en is het wenselijk dat de kast geluidsisolerend is om het lawaai van water te beperken. De beperkte mechanische en chemische filtering is vaak op te vangen door het biologisch filter te combineren met een gesloten buitenfilter die in dat geval vooral gebruikt wordt voor een mechanische en chemische werking. Het moge duidelijk zijn dat een biologisch filter zeker niet aan te raden is voor beginners en voor de meeste aquaria niet nodig.